Athari za mabadiliko ya mitaala ya Kiswahili katika uandishi na uchapishaji

Article Swahili OPEN
Ogechi, Nathan Oyori;
(2012)
  • Subject: Swahili, Bildungssystem, Curriculum, Autoren, Herausgeber | Swahili, education, curriculum, authors, publisher | Swahili; Bildungssystem; Curriculum; Autor; Herausgeber
    • ddc: ddc:496

The present article attempts to analyse the effects of Kiswahili curricula changes in Kenya on Kiswahili authorship and publishing since 1963. The bottomline of the argument is that any changes on the educational curriculum affecting Kiswahili has a corresponding effect... View more
Share - Bookmark