Els mamuts es van extingir per falta de diversitat genètica

Contribution for newspaper or weekly magazine Catalan; Valencian OPEN
Bueno i Torrens, David, 1965-;
(2015)
  • Publisher: Edició de Premsa Periòdica Ara
  • Subject: Mammals | Animal genetics | Genètica animal | Animals extints | Mamífers | Extinct animals

Els mamuts han sigut els mamífers més grans que hi ha hagut a terra ferma, i han esdevingut una icona de la prehistòria. També són un paradigma de les extincions. Últimament, la possibilitat d'analitzar el genoma d'espècies extingides ha obert una nova porta per estudia... View more
Share - Bookmark