publication . Article . 2013

Kafedialog som pedagogisk verktøy

Kristin Haugland Smith; Ingunn Elvekrok;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Aug 2013
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Med utgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning, diskuterer artikkelen «kafedialog» som pedagogisk verktoy for laering i stor klasse der undervisningen for ovrig skjer gjennom forelesninger. Kafedialogen ble brukt som verktoy i emnet «verdibasert ledelse», der et av laeringsmalene er a sette studentene i stand til a forsta og bruke ulike perspektiver pa sammensatte problemstillinger i forbindelse med ledelse av organisasjoner. Studien indikerer at kafedialogen forte til okt problemforstaelse og okt engasjement hos studentene. Vi opplevde at det okte engasjementet vedvarte i forelesningene som ble gjennomfort etter kafedialogen. Abstract This artic...
Subjects
free text keywords: dialog, problemforståelse, pedagogisk verktøy, Education (General), L7-991, :Social science: 200::Economics: 210::Business: 213 [VDP], Pedagogy, Learning motivation, Community development, Value based management, Complex problems, Citation, Psychology, Management, Dialog box
Download fromView all 4 versions
Uniped
Article
Provider: UnpayWall
Uniped
Article . 2013
Uniped
Article . 2013
Provider: Crossref
Any information missing or wrong?Report an Issue