Evaluation of Sille Settlement in the Context of Ecological Tourizm

Article English OPEN
Arife Deniz Oktaç Beycan;
(2017)
 • Publisher: Selcuk University
 • Journal: Iconarp International Journal of Architecture and Planning (issn: 2147-9380, eissn: 2147-9380)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.15320/ICONARP.2017.21
 • Subject: NA1-9428 | HT165.5-169.9 | vernacular architecture, conservation | City planning | Architecture, restoration, Architectural history | Rural development, ecological tourism, rural architecture, sille, tourism | Architecture

In our time people began to search for resting in historical, cultural and natural environments being other than coast, sea and urban tourism and they began to prefer different tourism activities. Tourism requests focusing on traditional settlements with cultural and na... View more
 • References (38)
  38 references, page 1 of 4

  Akan, M., Hidayetoğlu, M. (2014).“Sille Halıcılığı ve Bugünkü Durumunun Değerlendirilmesi”, I. Ulusal Sille Sempozyumu 26-27 Eylül, 2013, s. 197-208, Konya.

  Aklanoğlu, F., 2009, Geleneksel Yerleşmelerin Sürdürülebilirliği Ve Ekolojik Tasarım: Konya-Sille Örneği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Aköz, A. ve Ürekli, B., 1997, Tarihi Seyir İçerisinde Sille'de (Konya) Müslim- Gayrı-ı Müslim Yerleşimi, Ata Dergisi, VII, 194- 195.

  Bağcı, Ö. F., 2009, Barana Kültürü, 5000 Yıllık Kültür Vadisi Sille, 3, 20-23.

  Bahar, H., 1994, Takkeli Dağ (Kevela Kalesi) ve Konya Tarihi Bakımından Önemi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 314.

  Bakırcı, M., 2002, Ekoturizm. Ekoturizm”, İkinci Turizm Şurası. Ankara, Turizm Bakanlığı.

  Baştak, N. F., 1938, Sille, Konya, Birinci-İkinci Kanun, p. 947-970.

  Bildirici, M. (1994) Tarihi Su Yapıları (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray), DSİ. Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 181.

  Biricik, A. S., 1998-1999, Sille Çayı Havzası, Marmara Coğrafya Dergisi, 2, 33-55.

  Dülgerler, O. N., 2000, İnanç Turizminin Merkezi ve 5000 Yıllık Otantik Kent Sille, Selçuklu, 26, 10.

 • Metrics