Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

Master thesis Norwegian OPEN
Nybro, Lill Røisland;
(2016)
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Subject: barn og unge | opplevelse | postoperativ smertebehandling | postoperative smerter | :Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 [VDP] | erfaring | VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808

Master i intensivsykepleie publishedVersion
Share - Bookmark