publication . Other literature type . Master thesis . 2018

«Fra å dra, til å løfte» : Om forståelsen av makt i veiledning av foreldre med kognitive vansker i barnevernstjenesten

Vikholt, Steinar;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i barnevernstjenestens hjelpetiltak til foreldre med en kognitiv svikt/funksjonsnedsettelse. Den har gjennom sin problemstilling et formål å forstå hvordan makten påvirker og fremkommer i foreldreveiledningen som blir gitt til disse. Foreldreveiledningen vil bli sett på som et forebyggende tiltak for å fremme barns og unges oppvekstsvilkår i hjemmet. Oppgaven henter sitt teoretiske grunnlag i den franske filosofen og idehistorikeren Michel Foucault sin brede forståelse av makt. Oppgaven tar ikke for seg klare maktovergrep eller makt som undertrykkende i klassisk forstand, men heller makt som en produktiv makt. Den tar for se...
Subjects
free text keywords: foreldre med kognitive vansker, barnevern, makt
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2018
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue