publication . Article . 2018

Et kollektivt blikk på omgivelsene

Kjersti Karijord Smørvik;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 12 Apr 2018
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Source at: <a href=http://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2018-02-02> http://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2018-02-02</a> Hvordan skapes naturopplevelser om bord på et hurtigruteskip? I denne artikkelen ser jeg nærmere på hurtigruteturisters naturbaserte opplevelser på et skip, og hvordan turistenes opplevelser blir til. Psykologiens innfallsvinkel til opplevelse legger vekt på hvordan denne er et kroppslig og mentalt fenomen somoppstår i individet selv.Men opplevelsen kan også studeres med utgangspunkt i en sosial eller sosiologisk sammenheng i en bestemt setting, der samskapingen med andre bidrar til opplevelsen, og hvor fellesskapets opptreden kan få innfly...
Subjects
free text keywords: VDP::Social science: 200, VDP::Samfunnsvitenskap: 200, VDP::Social science: 200::Social anthropology: 250, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250, VDP::Social science: 200::Psychology: 260, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260, Hurtigruteturist, fellesskap, opplevelse, naturbasert turisme, samskaping, Hurtigruten tourist, Sociology (General), HM401-1281
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue