RİFAMPİSİN VE HEPATOTOKSİSİTE

Article OPEN
GÖNLÜGÜR, Uğur; AKKURT, İbrahim;
(2003)
  • Publisher: Meta Basım Matbaacılık
  • Subject: Rifampicin, hepatotoxicity, bilirubin | Rifampisin, hepatotoksisite, bilirubin

Safraya yüksek derecede afinite gösteren bir antibiyotik olan rifampisin antitüberküloz tedavide değerli bir ilaçtır. Toksisitesi esas olarak hepatik ve immünolojiktir. Bununla beraber rifampisin nadiren ciddi toksisiteye neden olmaktadır. Bilirubinin karaciğerce alımın... View more
Share - Bookmark