publication . Conference object . 2017

Speilvendt undervisning og digital eksamen - flopp eller framtid?

Bertheussen, Bernt Arne; Heimly, Finn Steinar;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Country: Norway
Abstract
Handelshøgskolen ved UiT erfarer at speilvendt undervisning kan øke læringsutbyttet tilsvarende en halv bokstavkarakter og at strykeprosenten kan halveres. Speilvendt undervisning er en læringsform som ansvarliggjør studentene for egen læring ved at de løser relevante oppgaver i grupper med støtte i pensumlitteraturen, forhåndsinnspilte videoer og den kompetansen som medlemmene i gruppen besitter. I takt med implementeringen av speilvendt undervisning er vi i ferd med å integrere bruk av digitale verktøy i undervisningen, og også til eksamen. For å unngå at integreringen av IKT i fag skal floppe, har vi utviklet en digital eksamensordning som støtter opp om både...
Subjects
free text keywords: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283, VDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue