Eksodi Kosovar: Si një shtet i ri në ndërtim po humbet shtetasit e tij

Report, Preprint Albanian OPEN
Möllers, Judith; Arapi-Gjini, Arjola; Xhema, Sherif; Herzfeld, Thomas;
(2015)
  • Publisher: Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien Halle, Saale
  • Subject:
    • ddc: ddc:330

Një eksod masiv i qytetarëve të Kosovës ndodhi në dimrin e vitit 2014/2015, duke ngritur pyetje urgjente mbi arsyet e tij dhe implikimet e mundëshme për Kosovën dhe vendet e destinacionit. Kjo analizë e shkurtër politike jep një përshkrim përmbajtësor të shkaqeve kyçe t... View more
Share - Bookmark