Potentiality of the existence of plea bargaining in the criminal process of Lithuania

Article Lithuanian OPEN
Janušaitytė, Gintarė;
(2016)
  • Related identifiers: doi: 10.7220/2029-4239.13.4
  • Subject: Procedural form | Derybos dėl kaltės | Derybų dėl kaltės institutas | Plea bargaining | Baudžiamojo proceso principai | Principles of criminal procedure | Procesinė forma | 34 Teisė / Law | Sutarimo procesas

Kontinentinės teisės tradicijos valstybėse pradėtas taikyti bendrosios teisės sistemos valstybėms būdingas derybų dėl kaltės (angl. plea bargaining) institutas sudarė prielaidas diskusijoms apie naujos baudžiamosios procesinės formos taikymo galimybes Lietuvos Respublik... View more
Share - Bookmark