Internal Control System

Doctoral thesis, Bachelor thesis, Master thesis Czech RESTRICTED
Pätnická, Lucie;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: kontrolní prostředí; Components of Internal Control; Risk of Material Misstatement; kontrolní politiky a postupy; definice vnitřní kontroly; Definition of Internal Control; koncept přiměřené jistoty; testy spolehlivosti; hodnocení rizik; COSO Integrated Framework; významná nesprávnost; Understanding of Relevant Controls; auditorské postupy; Control Environment; Concept of Reasonable Assurance | Internal control system; Fraudulent behavior; Internal Audit; Podvodná jednání; Vnitřní kontrolní systém; Interní audit | inventorying; vnitropodnikové směrnice; internal directions; internal control system; vnitřní podvodné jednání; Vnitřní kontrolní systém; inventarizace; internal fraud | audit; control; internal guidelines; kontrola; risk; COSO; internal control system; riziko; vnitropodniková směrnice; accounting system; SOX; vnitřní kontrolní systém; účetní systém

Dissertation focuse on the internal control system in the enterprises, aims to map the control system by focusing on the purchasing department. I focused on the purchasing process, because with an increasing trends of outsourcing services and the increasing interconnect... View more
Share - Bookmark