International and national aspects of double taxation

Doctoral thesis, Master thesis Czech RESTRICTED
Levý, Michal;
(2013)
  • Subject: vnitrostátní dvojí zdanění; Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění; Model tax convention on income and on capital; internal double taxation; International double taxation; Mezinárodní dvojí zdanění | dvojí zdanění; resident; daň; tax; double taxation; rezident

Veronika Doležalová Mezinárodní a vnitrostátní aspekty dvojího zdan ní 160 International and national aspects of double taxation - Resumé This thesis pays attention to the area of double taxation and its related national as well as international aspects. The reason for ... View more
Share - Bookmark