publication . Bachelor thesis . 2011

Innovació i eco-disseny d'una lluminària

Casado Caballero, Javier;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 27 Jan 2011
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
El present projecte té com a objectiu dissenyar un fanal d'enllumenat públic, destinat a zones per vianants i la major part dels seus components. Per portar a terme tal objectiu es basa en l'estudi del mercat actual, que es centra en les lluminàries, ja que aquesta part del fanal és l'encarregada de transformar l'energia elèctrica en llum visible i es la part que més recursos de disseny implica, a més de que seu disseny condiciona la despesa energètica, vida útil i el manteniment. Aquest estudi de mercat permet trobar punts forts i febles de les lluminàries existents actualment. La qual cosa possibilita millorar característiques de la lluminària i aplicar concep...
Subjects
free text keywords: :Energies::Impacte ambiental [Àrees temàtiques de la UPC], Lighting - Environmental aspects, Eco-Disseny, Estudi de mercat, LED, Eficàcia lluminosa, Despesa materials, Despesa energètica, Reciclatge, Lluminària, Enllumenat -- Aspectes ambientals
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2011

Innovació i eco-disseny d'una lluminària

Casado Caballero, Javier;