ÇATIŞMALARI AŞARAK DÖNÜŞTÜRMEK Çatışma Çözümüne Giriş

Article Turkish OPEN
Cihangir, Murat;
(2018)

         Galtung’unçatışma çözümü yaklaşımı, özellikle doksanlı yıllarla birlikte ortaya çıkançatışma nedenlerini ortaya çıkarma, azaltma ve yok etmeyi veya çatışmalarıaşarak dönüştürmeyi hedefleyen yöntemler dizgesidir. “Çatışmaları AşarakDönüştürmek: Çatışma Çözümüne ... View more
Share - Bookmark