publication . Article . 2012

Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø - teoretisk beregning av endret arealbehov

Henriksen, Kristian; Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Winther, Ulf;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Norsk vannforening
  • Country: Norway
Abstract
Norge har et stort sjøareal innenfor territorialgrensen som tilsvarer 45 prosent av Norges landareal. Likevel er det kamp om arealene og da spesielt i de kystnære områdene. Fra enkelte hold har det kommet synpunkter på at oppdrettsnæringen må ta i bruk lukkede systemer for oppdrett av fisk i sjø. Dagens tilgjengelige typer av lukkede anlegg for oppdrett i sjø innehar i stor grad et mye lavere tilgjengelig oppdrettsvolum enn dagens åpne oppdrettssystemer med flytekrage med not. Et tenkt scenario med flytting av hele den norske oppdrettsproduksjonen av laks og ørret til lukkede flytende anlegg, vil derfor kreve en betydelig økning i antall oppdrettsenheter, gitt d...
Subjects
free text keywords: Akvakultur, Fisk, Lukkede oppdrettsanlegg
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue