Design Of Polymer Matrix Composite Materials Used For Helicopter Rotor Blades By Finite Element Method

Doctoral thesis OPEN
Karaaslan, Nevzat Hakan;
(2007)
  • Publisher: Institute of Science and Technology
  • Subject: Finite elements analysis | Delaminasyon | Kompozit malzemeler | Sonlu elemanlar analizi | Composite materials

Gelişmiş helikopter rotor paları genellikle kompozit malzemelerden üretilmektedirler ve yapılarında çeşitli hasarlara neden olabilecek yüksek derecede dinamik ve kararsız aerodinamik çevresel yüklerde çalışmaktadırlar. Bu yükleme şartlarına tekrarlı olarak maruz kalınma... View more
Share - Bookmark