Společenská odpovědnost firem

Master thesis Czech RESTRICTED
Steinerová, Magdaléna; (2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: implementace; společenská odpovědnost firem; stakeholder; reportování; CSR

Charakteristika CSR - definice konceptu, co není CSR, stakeholders, základní oblasti aplikace CSR, přínosy CSR, rizika pro firmu vyplývající z nepřijetí konceptu, kritika a obhajoba CSR, základní mezníky rozvoje konceptu společenské odpovědnosti, příbuzné pojmy. Subjekt... View more
Share - Bookmark