Solvents orgànics en electroforesi capil·lar i cromatografia de líquids

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Subirats i Vila, Xavier;
(2007)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Subject: Organic solvents | Cromatografia de líquids | 543 | Electroforesi capil.lar | Tècniques de separació | Dissolvents orgànics | Ciències Experimentals i Matemàtiques | Liquid chromatography | Electroforesi capil·lar | Cromatografia de líquids d'alta eficàcia | Bioquímica | Capillary electrophoresis

La cromatografia de líquids d'alta eficàcia (HPLC) és la tècnica de separació més àmpliament utilitzada, degut a la seva sensibilitat, exactitud de les determinacions quantitatives i aplicabilitat a anàlits no volàtils o termolàbils d'interès científic i industrial. L'e... View more
Share - Bookmark