publication . Report . Other literature type . 2016

Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015

Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Jensås, Jan Gunnar;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 18 Apr 2016
  • Country: Norway
Abstract
Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS i fellesskap ansvaret for evalueringen av tiltak som utføres i Vefsna i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøørret etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdraget. Oppdraget har en varighet på fem år (2014-2018), og dette er den andre årsrapporten fra prosjektet. Arbeidet omfatter: 1) analyse av rognutleggingen, inkludert kartlegging ...
Subjects
free text keywords: Vefsna, NINA Rapport, Nordland, laks, sjøørret, overvåking, reetablering, Gyrodactylus salaris, rognutlegging, sea trout, surveillance, restocking, egg stocking
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2016
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue