Филолошке белешке о једном српскословенском тексту из 1720. године

Article OPEN
Младеновић, Александар;
(2008)
 • Related identifiers: doi: 10.2298/JFI0864239M
 • Subject: slovo j | pridev slavenosrpski | refleks poluglasnika | Služba svetim despotima Brankovićima | slovo ja | Služba Jovanu Brankoviću

Predmetom nastojaščej stat'i javljaetsja rukopisnyj Sbornik sostavlennyj v 1720 godu na territorii togdašnej (Sremsko)karlovackoj mitropolii. Avtorom issledovany sledujuščie jazykovye osobennosti ëtogo Sbornika: 1. glasnyj a na meste prežnego poluglasnogo zvuka; 2. upot... View more
 • References (5)

  R e z ä m e Predmetom nastoàaeeè statâi àvlàetsà rukopisnáè Sbornik, sostavlennáè v 1720

  godu na territorii togda{neè (Sremsko)karlovackoè mitropolii. Avtorom issledovaná sleduäaeie àzákováe osobennosti åtogo Sbornika: 1. glasnáè a na meste pre`nego poluglasnogo zvuka; 2. upotreblenie bukvá A (= ja), kotoruä serbskie piscá na~ali pisatâ pod vli-

  àniem tekstov na russkoslavànskom àzáke, opublikovannáh russkoè kirilliceè; 3. upotreblenie bukvá è (= j), vstre~aäaeeèsà v tekstah na serbskom àzáke i do

  1720 goda, no pro~no zakrepiv{eèsà v napisanii posle 1726 goda, kogda russkoslavà-

  serbskoslavànskiè àzák, upotreblàv{ièsà do åtogo v dannoè funkcii. 4. upotreblenie prilagatelânogo slovenosrpski dlà obozna~enià prinadle`nosti

 • Similar Research Results (2)
 • Metrics
Share - Bookmark