publication . Article . 2012

О лексици из сфере православне духовности у савременом турском језику

Ђинђић, Марија; Вуловић, Наташа;
Open Access Serbian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Београд : Православни богословски факултет
Abstract
Предмет овог рада јесте лексика из сфере православне духовности у савременом турском језику. Као што је и очекивано, већи део лексема потиче из грчког језика, а остале воде порекло из јерменског, персијског или арапског језика. Посебно је занимљиво што савремени турски језик као еортоним православних хришћана чува српску лексему Божић (тур. Bocuk).
Subjects
free text keywords: лексика, православна духовност, тематске групе хришћанских појмова, Божић
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue