Biorefinery lignosulfonates as a dispersant for coal water slurry

Article English OPEN
Qin, Yanlin; Yang, Dongjie; Gu, Feng; Li, Xuzhao; Xiong, Wenlong; Zhu, J. Y.;
Share - Bookmark