publication . Part of book or chapter of book . 2009

Losing touch, keeping in touch, out of touch: reintegration and domestication of Hungarian exilic literature after 1989

Hites, Sandor;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Walter de Gruyter
  • Country: United Kingdom
Abstract
The final published version of this article, which forms chapter 5 of the book.
Subjects
free text keywords: CLL
Related Organizations
Download from
SAS-SPACE
Part of book or chapter of book . 2009
43 references, page 1 of 3

András, Sándor. “Befogadás vagy együttlét?” (Reception or Co-existence?). Kortárs 39.2 (1995): 89-91.

Balassa, Péter. “Összehasonlító sérelemtudomány” (Comparative Grievance Studies). Újhold-Évkönyv (New-Moon Yearbook). Vol. 2.2. Ed. Balázs Lengyel. Budapest: Magveto˝, 1988. 440-50.

Baránszky, László. “Én még egy töredékkel is beérem, ha az igazi töredék” (It Takes a Fragment to Satisfy Me, If It Is a Real One). Hazajöttünk hát … hazajöttünk? 12 beszélgetés határon túli alkotókkal (We Have Come Home … Have We? Twelve Conversations with Authors from Abroad). Ed. Erzsébet Erdélyi and Iván Nobel. Budapest: Tárogató, 1998. 97-107.

Béládi, Miklós, et al. A magyar irodalom története 1945-1975 IV. A határon túli magyar irodalom (History of Hungarian Literature 1945-1975. Vol. IV: Hungarian Literature Abroad). Budapest: Akadémiai, 1982.

Béládi, Miklós, Béla Pomogáts, and László Rónay. A nyugati magyar irodalom 1945 után (Hungarian Literature in the West after 1945). Budapest: Gondolat, 1986.

Borbándi, Gyula. “Névazonosságok” (Homonyms). Élet és irodalom 36 ( July 3, 1992): 2.

Borbándi, Gyula, “Küldetésem nem volt, szolgálatra sem kért föl senki” (I Had No Mission, nor did Anybody Asked Me to Serve). Erdélyi and Nobel. 92-98.

Csordás, Gábor. Odüsszeuszok és tékozló fiúk (Ulysseses and Prodigal Sons). Élet és irodalom 41 (December 17, 1997): 20.

Domahidy, András. Vénasszonyok nyara (Indian Summer). Rome: Lehel-pályázat, 1969. Budapest: Magveto˝, 1986.

Domahidy, András. Árnyak és asszonyok (Shades and Women). Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1979. 2nd ed. Budapest: Magveto˝, 1985. Shades and Women. Trans. Elizabeth Windsor. Perth: Aeolian, 1989.

Erdélyi, Erzsábet and Iván Nobel, ed. Induljunk tehát: otthonról haza. 12 beszélgetés határon túli esszéírókkal (Let Us Go then: from Home to Fatherland. Twelve Conversations with Essayists from Abroad). Budapest: Tárogató, 1996.

Faludy, György. Pokolbéli víg napjaim (My Happy Days in Hell). Budapest: AB Független, 1987. 2nd ed. Budapest: Magyar Világ, 1989. My Happy Days in Hell. Trans. Kathleen Szászi. London: Deutsch, 1962.

Fried, István. “A siker valóban félreértés? Szempontok Márai Sándor német utóéletének értelmezéséhez” (Is Success really a Misunderstanding? Perspectives on Interpreting Márai's German Afterlife). Siker és félreértés között. Márai Sándor korszakok határán (Between Success and Misunderstanding. Márai on the Divide between Epochs). Szeged: Tiszatáj Könyvek, 2007. 185-198.

Gömöri, George. “Erno˝ Kulcsár Szabó: A magyar irodalom története 1945-1991.” World Literature Today 68 (1994): 401.

Határ, Gyo˝zo˝. Heliáne. Budapest: Magyar Téka, 1948. Facs. rpt. Budapest: Magveto˝. 1991.

43 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue