Babylonian texts from the folios of Sidney Smith, Part Two: prognostic and diagnostic omens

Article English OPEN
George, Andrew (1991)
 • Publisher: Presses universitaires de France
 • Subject: 2400 | 8570
 • References (8)

  1 CD om. dis A: ana, om. lû; 3 C: zi.érim AG: à-za-bal-ma A: gam; 4 B om. ra; C: ug7; 5 CE:

  ug7; 6 D om. gig.bi A: ug7 : uS-ta-pa-Saq-ma C: pap.ANmes ba.ug, E: ug7 : us-tap-pa-S[aq-m]a ti"t; 7 AE: ti;

  8 AE om. 2nd ana; 8-9 CD om. gig.bi; 9 C: a-ga-a-nu-iil-la-a; 10 C om. gig.bi; 11 AE: u5mes; 12 C: gi6 sup. ras.

  b dis ëahâ[sah) burruma(gim) ïmur àâ iqbût [18' sah.z]é.da.s[ur.ra :] bu-ri-ia-a-mu ëâ zu-mur-ëû ki-ma ti-me us-su-ru [19' a-ga-nu]-til-rla?-a râr-kâl la1 ba-ëe-e : a-ga-n[u-ti]l-la-a : ëâ âr-kal-su la balâtu(tin) [20' a-ga-nu-ti]l-la-a ma-ak-1 kur ilpmeV la qa-a-tu-u : a : me-e [21' a.i]l? : ha-bu-ù Tëâ mê™$ : nigf. a?. ga?1 : ma-ak-kur ëâ-nië il : na-ëu-u [22< x x x x] : x x [x] x x x za-bil me-e ëâ me-e a-na ha-bé-e [23< x x x]x x-ta^-ëâ rx t"1

  32 a 35 dis suk-ku-ku îmur qâl Anergal[v. gur) : qaqqar[ ki) mulka.duh.a a-li[d u]q-q[u-u]q 36 ëâ-nië suk-ku-uk : iz-bi uznâ(gestu)min-a-ëû ki-la-at-la-an /[â(ba.ra) paZ]£â(bùr!)mes! 37 mi-qil-tut dûr'Iu'ur-gië-lu-û ibaëëi(gâl)£» : dûr-gië-lu-û : d[ur?.gis?].rlam? nibru1"?"1 38 dûr-gië-lu-û : nippur«(nibru)ki-« : âë-ëû Anergal(u.gur) :

  b f20 (dis) suk-ku-k]u îmur : qâl anergal(v .gur) : qaqqar( ki) mulud. ka. duh. a alid(ii. tu) uq-qu-uq [21 suk-ku-k]u :

  b 17 'ûpessd(ba. an. za) ïmur qât Anin-urta [ls ba. an. za p]e-su-u : ku-ru-u : ba. an. za : ba. an : mi-ëil [19 za : a-m]e-lu : Aëad-da-ri : Anin-urla : ëd-da-ri : mi-ëil c 6' lûba.an.zi : pe-su-û mi-ëil amêli(lu)

  35 c r8' pagra(adda)1 ïmur marsu ëû iballut{ii)»t : sâ-al-ma-li lib-bu-û pu-û-hu ïmur

 • Similar Research Results (2)
 • Metrics
  0
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  159
  downloads in local repository

  The information is available from the following content providers:

  From Number Of Views Number Of Downloads
  SOAS Research Online - IRUS-UK 0 159
Share - Bookmark