The Analogue Library in the Digital Age

Article English OPEN
Tredinnick, Luke (2009)
 • Subject: dewey020 | dewey070

Artiklen undersøger forskningsbibliotekernes aktuelle udfordringer i perspektivet af de senere års udvikling i forskningspublicering og informationssøgning. Artiklen hævder, at biblioteksprofessionen står over for en række alvorlige udfordringer. Traditionelt har biblioteker spillet en central rolle i facilitering og supportering af forskningsprocessen ved at stille information til rådighed og gøre denne tilgængelig. I de seneste to årtier er denne rolle i stigende grad blevet undermineret af udviklingen i forskningspublicering, informationssøgning og - enfinding. I takt med at informationsprocessens “indhold” er flyttet til digitale platforme, er biblioteket ikke længere det tyngdepunkt, hvorom forskningsprocessen bevæger sig. Artiklen argumenterer for, at der er brug for at gentænke, hvordan biblioteksprofessionen kan tilføre informationssamlinger yderligere værdi gennem professionelle aktiviteter, der har betydning for forskningsprocessen og fremtidens institutioner. Artiklen hævder, at der er brug for, at biblioteksprofessionen engagerer sig kritisk i de grundlæggende debatter og tendenser, der informerer forskningsaktiviteter. En måde at tilvejebringe dette kritiske engagement kan være via en ny generation af biblioteks- og informationsfaglige kvalifikationer og kompetencer.
 • References (31)
  31 references, page 1 of 4

  Battles, Matthew (2003). Library: an Unquiet History, William Heinemann, London.

  Berners-Lee, Tim (1999). Weaving the Web: the Past, Present and Future of the World Wide Web by its Creator, London: Orion Business Press.

  Brabazon, Tara (2008). The Revolution Will Not be Downloaded, Oxford: Chandos Publishing.

  Brewer, Derek (1982). The Social Context of Medieval English Literature, in Ford, Boris (1982), pp.

  Buckland, Michael (1991). Information as Thing, Journal of the American Society for Information Science, 42 (5), 351-60.

  Buckland, Michael K (1997). What is a Document?, Journal of the American Society for Information Science, 48 (9), 804-9.

  Buckland, Michael (1998). What is a Digital Document?, Document Numérique, 2 (2), 221-230.

  Burrow, JA (1982). Medieval Writers and Their Work: Middle English Literature and its Background 1100-1500, Oxford: Oxford University Press.

  Bush, Vannevar (1945). As We May Think, Atlantic Monthly, 176 (1), 101-108.

  Conway, Paul (1996). Preservation in the Digital World, Council of Library and Information Resources, http://www.clir.org/pubs/reports/conway2/, [Accessed 03 May 2006]; Eisenstein, Elizabeth (2005). The Printing Revolution in Early Modern Europe; second edition, Cambridge & New York: Cambridge University Press.

 • Metrics
  0
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  21
  downloads in local repository

  The information is available from the following content providers:

  From Number Of Views Number Of Downloads
  London Met Repository - IRUS-UK 0 21
Share - Bookmark