Den fantastiske fortælling for børn

Article English OPEN
Karlskov Skyggebjerg, Anna (2011)
 • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
 • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389, eissn: 2000-4389)

Artikeln nedan består av en teoretisk diskussion och en sammanfattande definition av den fantastiska berättelsen i barnlitteraturen. En distinktion dras mellan två traditioner inom genren: en innehållsorienterad berättande och en språkorienterad, experimenterande.
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  Lewis, C.S.: The Lion, the Witch and the Wardrobe [1950], Collins 1980

  Reuter, Bjarne: Shamran - den som kommer, Gyldendal 1985

  Tolkien, J.R.R.: The Hobbit or There and Back Again [1937], Unwin Books 1975

  Aurelius, Eva Haettner & Thomas Götselius, red.: Genreteori, Studentlitteratur 1997

  Dalgaard, Niels: Guide til fantastisk litteratur, Fremad 2000

  Dalgaard, Niels, red.: På fantasiens vinger. Om fantastisk litteratur for børn og unge, Høst & Søn 2002

  Jackson, Rosemary: Fantasy, the literature of subversion, Routledge 1981

  Klingberg, Göte: De fremmede verdener i børneog ungdomsromanen, Gyldendal 1976

  Klingberg, Göte: De främmande världarna i barnoch ungdomslitteraturen, Rabén & Sjögren 1980 Nikolajeva, Maria: ”Eventyr og fantastiske fortaellinger: fra Oldtid til Postmodernisme” i Niels Dalgaard, red.: På fantasiens vinger. Om fantastisk litteratur for børn og unge, Høst & Søn 2002

  Svensen, Åsfrid: Orden og kaos. Virkelighet og uvirkelighet i fantastisk litteratur, Aschehoug 1991 Svensen, Åsfrid: ”Synspunkter på fantastisk diktning” i Tone Birkeland og Gunvor Risa, red.: Litteratur for barn - Artiklar om barns bøker og lesing [1990], J.W. Cappelens Forlag 1999 Todorov, Tzvetan: Den fantastiske litteratur - en indføring [1970], Klim 1990

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark