”Jag längtar så” Dagbok, brev och dikt i den moderna, svenska ungdomsromanen

Article English OPEN
Jorum, Ika (2011)
 • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
 • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389)

Det här är en studie i dagboks-, brev- och diktskrivandets narratologiska och existentiella funktion i den moderna, svenska ungdomsromanen. Ett urval romaner diskuteras mot bakgrund av flickbokens och ungdomsromanens typiska motiv: identitetssökande–spegling och instängdhet–frigörelse.
 • References (12)
  12 references, page 1 of 2

  Adams, Lauren, ”Chic Lit and Chick Flicks: Secret Power or Flat Formula?”, i The Horn book magazine, 2004 (80):6, s 669-678

  Barra, Ellen M, ”Ung identitetssøking og voksnes tilpasningskrav i fire ungdomsbøker utgitt mellom 1979 og 1999”, i Årboka. Litteratur for barn og unge 2004, red Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold, Oslo, 2004

  Fjelkestam, Kristina, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige, diss, Stockholm, 2001

  Gilbert, Sandra M och Gubar, Susan, The madwoman in the attic. The woman writer and the nineteenth-century literary imagination, New Haven, 1979

  Jönsson, Maria, ”Heja flickor! Om 1990-talets 'tjejböcker'”, i Provins, 2003:1, s 25-32

  Kolterjahn, Marika, ”Sökandet efter identitet”, i Svensk bokhandel, 1999 (48):16, s 43

  Kring den svenska ungdomsboken. Analys, debatt, handledning, red Ulla Lundqvist och Sonja Svensson, Stockholm, 1977

  Läs mig - sluka mig! En bok om barnböcker, red Kristin Hallberg, Stockholm 1998

  Ney, Birgitta, Bortom berättelserna. Stella Kleve - Mathilda Malling, Stockholm, 1993

  Om flickor för flickor. Den svenska flickboken, red Ying Toijer-Nilsson och Boel Westin, Stockholm, 1994

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark