Gunnarsson, Annica: Synligt/osynligt. Reception av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2011 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 115). Diss. Stockholm. 368 s. ISBN 978-91-7061-100-1

Article English OPEN
Hallberg, Kristin (2012)
  • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
  • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389)

-- Published: 15 May 2012
Share - Bookmark