Identitetsforhandlinger efter 11. september

Article English OPEN
Stage, Carsten (2010)
  • Publisher: Co-Action Publishing
  • Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (issn: 2000-7493)
  • Related identifiers: doi: 10.3402/blft.v1i0.5568

At 11. september satte en ny dagsorden for refleksioner over identitet og tilhørsforhold, multikulturalisme og muslimers status i vestlige samfund er velkendt. Jo Lamperts bog Children’s Fiction about 9/11 er et interessant, men også lidt ufokuseret bidrag til forståelsen af de identitetsrefleksioner, som denne begivenhed foranledigede. Bogen undersøger således primært amerikansk børne- og ungdomslitteraturs italesættelse af etnicitet, national identitet og heroisme i kølvandet på 11. september.(Published: 11 October 2010) Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 1, 2010 DOI: 10.3402/blft.v1i0.5568
Share - Bookmark