Tidlige eksempelfortellinger for barn; ikke bare moraliserende?Anmeldelse av Lotta Paulin: Den didaktiska fiktionen. Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400 til 1750

Article English OPEN
Skjelbred, Dagrun (2013)
  • Publisher: Co-Action Publishing
  • Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (issn: 2000-7493, eissn: 2000-7493)
  • Related identifiers: doi: 10.3402/blft.v4i0.20663

Vårt bilde av den tidlige barne- og ungdomslitteraturen kan gjerne rommes i begrepet moraliserende eksempelfortellinger der barn enten fremstilles som dydsmønstre, eller som eksempler til skrekk og advarsel. I avhandlingen Den didaktiska fiktionen tar Lotta Paulin mål av seg til å nyansere dette bildet. Avhandlingen er et doktorgradsarbeid fra Stockholms universitet i 2012, og publisert av Acta Universitatis Stockholmiensises. Som tittelen viser, er den en studie av eldre didaktisk litteratur for barn og unge, nærmere bestemt i perioden 1400 til 1750.(Published: 5 April 2013)Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 4, 2013 http://dx.doi.org/10.3402/blft.v4i0.20663
Share - Bookmark