Kommentar

Article English OPEN
Hansson, Jan (2011)
  • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
  • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389, eissn: 2000-4389)

Kära läsare av Barnboken! Som Du säkert känner till har Sonja Svensson, efter 22 år, lämnat sitt uppdrag som chef för Svenska barnboksinstitutet. Alldeles oavsett vem som utsetts att efterträda Sonja hade ett stort tomrum uppstått. Hennes insatser för SBI och barnlitteraturen kan inte överskattas. Få kan tävla med Sonja vad gäller beläsenhet, forskarerfarenhet, engagemang, analys- och formuleringsförmåga. Jag är glad för att hon ändå finns kvar i SBI:s organisation och att hon får ägna sig åt sitt pionjärarbete; kartläggningen av de svenska barntidningarnas tidiga historia.
Share - Bookmark