Trettio års litteraturstöd till barn- och ungdomslitteratur – en tillbakablick

Article English OPEN
Wallinder, Alvar (2011)
 • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
 • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389, eissn: 2000-4389)

Statligt stöd till utgivning av litteratur är sedan 1975 en del av den svenska kulturpolitiken. I följande artikel presenteras litteraturstödet till barn- och ungdomslitteratur, dess tillkomst, utformning, utveckling och betydelse. Dessutom studeras de kriterier som använts i diskussionerna om vilka böcker som skall ges stöd och hur motiveringarna för avslag har dokumenterats. Artikelförfattare är Alvar Wallinder, som tidigare utgivit Vem bestämmer? Svensk barnlitteraturutgivning – människor, miljöer och värderingar.
 • References (8)

  Gedin, Per I.: Litteraturen i verkligheten, Rabén Prisma, 2. uppl. 1997 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 (SOU 1995:85 med tabellbilaga)

  Lennartsson, Claes: Stödordningarna för litteratur i Norge och Sverige. En ideologianalytisk ansats, Småtryck från publiceringsföreningen VALFRID nr 22, 1999 (Bibliotekshögskolan i Borås).

  Statens kulturråd, Boken - en översikt II (1988:4) och Boken - en översikt III (1989:2)

  Statens kulturråd, Kulturen i siffror. Böcker och kulturtidskrifter 2001. (Rapport 2002:5)

  Statens kulturråd, Kulturstatistik 2004 (arbetsmaterial)

  Statens kulturråd, Årsredovisning 2003 Uthas Hornegård, Sarah: Litteraturstödda bilderböcker, Magisteruppsats, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier, Uppsala universitet, 2000

  Wallinder, Alvar: Vem bestämmer? Svensk barnlitteraturutgivning - människor, miljöer och värderingar. Cikada, 1986. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 23)

  Yrlid, Rolf: Litteraturens villkor, Studentlitteratur,1994

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark