Fra Sveits til Glimmerdal Maria Parrs Tonje Glimmerdal - en gjenskaping av Johanna Spyris Heidi?

Article English OPEN
Bache-Wiig, Harald (2010)
 • Publisher: Co-Action Publishing
 • Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (issn: 2000-7493, eissn: 2000-7493)
 • Related identifiers: doi: 10.3402/blft.v1i0.5872

I Maria Parrs roman Tonje Glimmerdal (2009) er det lagt inn en rekke tydelige referanser til en av de mest kjente klassikerne innenfor barnelitteraturen, nemlig Johanna Spyris Heidi (1880). Artikkelen tar for seg det intertekstuelle samspillet mellom de to bøkene, i dette tilfellet oppfattet som en adaptasjon av et bestemt, eldre verk. In her novel, Tonje Glimmerdal (2009), Maria Parr makes many obvious references to one of the children’s book classics, Johanna Spyris Heidi (1880). The article investigates the intertextual relationship between those two books, proposing that this relationship can be read as a case of adaptation. (Published: 22 December 2010)Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 1, 2010 DOI: 10.3402/blft.v1i0.5872
 • References (15)
  15 references, page 1 of 2

  Doderer, Klaus: Den tyska Barnboken. Ideologikritikk och analys. Oversatt av Line Ahrland, Stockholm: Rabe´n & Sjo¨gren, 2000

  Gaschke, Susanne: ''Hell, jung, neu''. Omtale av Tonje Glimmerdal i Die Zeit, nr. 47, 18/11 2010, s. 56 57

  Gros, Christophe: ''Heidi die kleine Berggottheit'', i: (red.) Heidi Karrieren einer Figur, Zu¨ rich: Offizin Zu¨ rich Verlags-AG, 2001

  Hutcheon, Linda: A Theory of Adaptation, Routledge, N.Y/London, 2006

  Hutcheon, Linda: ''In Praise of Adaptation'', i: Children's Literature. Approaches and territories, (red.) Janet Maybin & Nicola J. Watson, New York: Palgrave Macmillan, 2009, ss. 333 38

  Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur, bind 3, Weinheim og Basel, Beltz Verlag, 1979

  Nikolajeva. Maria: ''Ha¨ rmande eller ''dialog''? Den intertextuella analysen'', i: Moderen littteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen. Centrum fo¨ r barnkulturforskning vid Stockholm universitet, 1992.

  Nikolajeva, Maria: Children's Literature Comes of Age. Towards a New Aesthetic'', New York and London: Garland Publishing, 1996

  Nikolajeva, Maria: ''Tamed Imagination: A Re-reading of Heidi'', i Children's Literature Association Quaterly 25, nr. 2, 2000, ss. 68 75

  Nikolajeva, Maria: Power, Voice and Subectivity in Literature for young Readers. New York: Routledge, 2010

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark