Jag du vi hej mamma pappa: en läsebok i förändring

Article English OPEN
Magnusson, Helena (2011)
 • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
 • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389)

Almqvist & Wiksells långlivade läseböcker Nu läser vi (1970) och Vi läser (1989) har båda sitt ursprung i den ännu äldre Nu ska vi läsa (1948). De handlar alla tre om syskonen Tor och Lena och deras familj och skolkamrater, successivt moderniserat med hjälp av nya illustrationer och ny uppläggning.
 • References (12)
  12 references, page 1 of 2

  Borrman, Stina, Salminen, Ester, Wigforss, Frits och ill. Nyman, Ingrid Vang. Nu ska vi läsa: första boken. Stockholm: Almqvist & Wiksells skolböcker/Geber, 1948.

  Källström-Eklund, Ylva. Nu läser vi A: läseboken. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1970.

  Källström-Eklund, Ylva. Nu läser vi A: läseboken. Femte, omarbetade upplagan. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1977.

  Eriksson, Leif. Vi läser: första boken. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1989.

  Borrman, Stina, Stark, Ulf, Bolldén, Kerstin, Dalmo, Mari-Anne och ill. Eriksson, Leif. Vi läser: första boken. Andra, omarbetade upplagan. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2005.

  Clarhäll, Anita Welin, ”'Att koka soppa på en spik': Ingrid Vang Nyman och Nu ska vi läsa”. I Ingrid Vang Nyman, red. Lena Törnqvist och Sture Åkerström. Kungliga bibliotekets utställningskatalog nr 139. Stockholm och Vimmerby: 2003, s.66-69.

  Eilard, Angerd. Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007. Avh. Lund. Malmö studies in educational sciences 38. Malmö: 2008.

  Lindell, Ebbe. Gam-la läs-lä-ror. Malmö Skolmuseums utgåva nr 23.

  Malmö: 1999.

  Längsjö, Eva och Nilsson, Ingegärd. Att möta och erövra skriftspråket: om läsoch skrivlärande förr och nu. Lund: Studentlitteratur, 2005.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark