Adoption ur ett koreanskt och ett svenskt perspektiv

Article English OPEN
Hübinette, Tobias (2011)
 • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
 • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389, eissn: 2000-4389)

Sverige och Korea har länge varit aktörer på det internationella adoptionsfältet vilket innebär att adoption idag tillhör vardagen i dessa länder. Detta har givit avtryck i de båda ländernas barn- och ungdomslitteratur i form av utvecklingen av en adoptionsgenre. I denna artikel jämförs ett antal koreanska och svenska barn- och ungdomsböcker med syftet att studera hur framställningar och föreställningar om internationell adoption och adoptivkoreaner kommer till uttryck i de olika länderna.
 • References (23)
  23 references, page 1 of 3

  Kirk, David, Shared fate. A theory of adoption and mental health, Free Press of Glencoe, 1964

  Kirton, Derek. 'Race', ethnicity and adoption, Open University Press, 2000

  Lomfors, Ingrid, Förlorad barndom, återvunnet liv. De judiska flyktingbarnen från Nazityskland, Göteborgs universitet, 1996

  Löfving, Helena, De andra i barn- och ungdomslitteraturen. Framställningen av invandrare i böcker utgivna 1998, Högskolan i Borås, 2000

  Novy, Marianne. ”Introduction. Imagining adoption”, i: Marianne Novy (red.), Imagining adoption. Essays on literature and culture, University of Michigan Press, 2001

  Sarri, Rosemary C, Yeonoak Baik & Marti Bombyk, ”Goal displacement and dependency in South Korean-United States intercountry adoption”, i: Children and Youth Services Review, nr 1-2, 1998

  Thorson, Staffan, Barnbokens invandrare. En motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980, Tre Böcker, 1987

  An, Ûi-jông, Ack! Det sägs att det inte finns några dumbommar i denna värld (Auya! Sêsangên paboran ôbdanda), Palgûn sêsang, 2002

  Cho, Ûn, Ett hem varmt som solen (Haetbyôt ttaddûthan chip), Ch'angjak'kwa pibyôngsa, 1999

  Engström, Erika, Olle Kluddares hemlighet, Deckartrunken, 2001

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark