Temaintroduktion: Trender inom utbildningshistorisk forskning

Article English OPEN
Larsson, Esbjörn (2005)
 • Publisher: Co-Action Publishing
 • Journal: Nordic Journal of Studies in Educational Policy (issn: 2002-0317)

No abstract available.
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  http://www.hist.uu.se/historikermote05/ [hämtad 2005-12-30].

  http://www.lhs.se/lhskonferens/pedhist03/ [hämtad 2005-12-30].

  http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/histedu/ [hämtad 2005-12-30].

  Butterfield, Herbert. 1931: The Whig interpretation of history, London: G. Bell and sons.

  Florin, Christina & Johansson, Ulla. 1993: "Där de härliga lagrarna gro…" Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914, Stockholm: Tiden.

  Gunneriusson, Ulf Håkan. 2002: Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957, Uppsala: Uppsala universitet.

  Hall, B. Rudolf. 1948: Undervisningshistoriska önskemål. Räddnings-, upptecknings-, forsknings- och undervisningsuppgifter. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 75, Stockholm: Fören. för svensk undervisningshistoria.

  Kaleen, Gustaf. 1967: Hall, Bror Rudolf. I Svenskt biografiskt lexikon, red. Erik Grill 17, Stockholm: SBL.

  Larsson, Esbjörn. 2003: Inventering av utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten (med förord av Donald Broady). SEC Research Reports, Uppsala: Sociology of Education and Culture.

  Lindegren, Jan. 1988: Varat, staten och diket. Tre historieteoretiska uppsatser. Opuscula historica Upsaliensia, 2, Uppsala: Historiska institutionen.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark