Children’s Literature in Iran From Tradition to Modernism

Article English OPEN
Ghaeni, Zohreh (2011)
  • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
  • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389, eissn: 2000-4389)

Barnlitteraturen i Iran sträcker sig närmare 3000 år tillbaka i tiden. Här ges en historisk överblick och ett för barnboksforskningen viktigt projekt presenteras: ”The History of Children’s Literature in Iran”. Artikeln bygger på en föreläsning Zohreh Ghaeni höll på Internationella biblioteket i Stockholm vid sitt besök i Sverige hösten 2005.
Share - Bookmark