Velkommen til Barnelitterært forskningstidsskrift – BLFT!

Article English OPEN
Ørjasæter, Kristin ; Druker, Elina ; Christensen, Nina ; Goga, Nina ; Mjør, Ingeborg (2010)
  • Publisher: Co-Action Publishing
  • Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (issn: 2000-7493, eissn: 2000-7493)
  • Related identifiers: doi: 10.3402/blft.v1i0.5683

Med Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) får nordisk barnelitteraturforskning en etterlengtet ny publiseringsarena i det digitale formatet.BLFT tar mål av seg til å være et vitenskapelig forum som:- utforsker barnelitteraturens estetikk.- er inkluderende i forhold til aktuell litteraturvitenskaplig forskning på tekstformer og kunstuttrykk som retter seg mot barn.- går i dialog med andre kunstretninger og medier, så som dramatikk, bildekunst, film og musikk.- undersøker hvordan digitale medier påvirker det barnelitterære uttrykk.- setter fokus på barnelitteraturens institusjonelle og kulturpolitiske vilkår. (Published: 11 October 2010)Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 1, 2010 DOI: 10.3402/blft.v1i0.5683
Share - Bookmark