Teknik och bildning - Bidrag till en kritisk bildningsteori

Article English OPEN
Lindström, Lars (2007)
 • Publisher: Co-Action Publishing
 • Journal: Nordic Journal of Studies in Educational Policy (issn: 2002-0317, eissn: 2002-0317)

No abstract available.
 • References (3)

  47 Schmayl, W & Wilkening, F Technikunterricht, 2:a uppl. Bad Heilbrunn, 1995.

  48 Ginner, T Teknik som skolämne. I: T Ginner & G Mattsson (red) Teknik i skolan. Lund, 1996.

  en studievistelse i DDR 1982.78 Då jag använder presens, avser jag situationen under 1970-talet och början av 1980-talet .

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark