Ein tekst uttrykt i to medium - "Johannes Jensen føler seg annerledes" som lydbok og bildebok

Article English OPEN
Mitchell, Monica G. (2013)
 • Publisher: Co-Action Publishing
 • Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (issn: 2000-7493, eissn: 2000-7493)
 • Related identifiers: doi: 10.3402/blft.v4i0.23058

Artikkelen undersøkjer lydbokas tekstomgrep. Som ein parallell til bildebokas tekstomgrep, ikonotekst, argumenterer artikkelen for å bruke fonotekst som lydbokas tekstomgrep. Dette vert gjort ved å undersøkje lydbokas meiningsberande, semiotiske ressursar - tekst og lyd - i lys av bildebokas meiningsberande ressursar. Utgangspunktet for undersøkinga er bildeboka Johannes Jensen føler seg annerledes, og lydbokadaptasjonen av same bok. Nøkkelord: adaptasjon; ikonotekst; fonotekst; semiotisk ressurs; bildebok; lydbok; Henrik Hovland; Torill KoveA picturebook tells a story combining words and pictures. This specific text of a picturebook is known as iconotext. An audiobook tells a story combining words and sound. As a parallel to iconotext, this article argues for naming the specific text of an audiobook phonotext. This article investigates the semiotic resources of picturebooks and audiobooks by comparing both the picturebook and the audiobook adaption of Johannes Jensen føler seg annerledes. The main focus is to explore phonotext as a concept. Keywords: adaption; iconotext; phonotext; semiotic resources; picturebook; audiobook; Henrik Hovland; TorillKove(Published: 15 November 2013)Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 4, 2013 http://dx.doi.org/10.3402/blft.v4i0.23058
 • References (20)
  20 references, page 1 of 2

  Barthes, Roland. ''Bildets retorikk''. I I tegnets tid. Utvalgte artikler og essays. Oslo: Pax Forlag a/s, 1994.

  Birkeland, Tone og Mjør, Ingeborg. Barnelitteratur. Sjangrar og teksttypar. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2012.

  Birkeland, Tone. ''Den lille historien om krigen. Min bestemor strøk kongens skjorter som bildebok og animasjonsfilm''. Barnelitteraert forskningstidsskrift, vol. 2, 2011.

  Clark, Leilani. ''Speaking pictures: the role of sound and orality in audio presentations of children's picture books''. New Review of Children's Literature and Librarianship, Vol. 9, Issue 1, 1 19. 2003. Taylor & Francis Ltd.

  Hallberg, Kristin. ''Litteraturvetenskapen och bilderbokforskningen''. Tidsskrift fo¨ r litteraturvetenskap nr. 3/4, 1982.

  Hausken, Liv. Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2009.

  Hovland, Henrik, og Kove, Torill (ill.). Johannes Jensen føler seg annerledes. Oslo: J. W. Cappelen Forlag, 2003.

  Hovland, Henrik. Johannes Jensen. Lydbok, lest av Espen Beranek Holm. Oslo: Cappelen Damm, 2010.

  Hutcheon, Linda. A Theory of Adaption. New York and London: Routledge, 2006.

  Iser, Wolfgang. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. London and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1978.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark