Kommentar

Article English OPEN
Torstensson, Lillemor (2011)
  • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
  • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389, eissn: 2000-4389)

Att Göte Klingberg haft stor betydelse för den svenska och internationella barnlitteraturforskningen råder det ingen tvekan om. Det är med sorg i hjärtat som Barnboken tackar Göte Klingberg för hans oerhört viktiga insatser och minns de intressanta artiklar han bidragit med och de böcker som utkommit i SBI:s skriftserie. Längre fram i detta nummer gör SBI:s förra chef Sonja Svensson och prof. em. Lars Furuland en minnesteckning av barnlitteraturforskningens nestor Klingberg.
Share - Bookmark