Örjan Lindberger in memoriam

Article English OPEN
Westin, Boel (2011)
  • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
  • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389, eissn: 2000-4389)

I slutet av juni avled professor Örjan Lindberger, 92 år gammal. Han var ordförande i Svenska barnboksinstitutets styrelse i mer än tio år.
Share - Bookmark