Landskap og bannskap i Maria Parrs forfatterskap

Article English OPEN
Goga, Nina (2011)
 • Publisher: Co-Action Publishing
 • Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (issn: 2000-7493, eissn: 2000-7493)
 • Related identifiers: doi: 10.3402/blft.v2i0.5969

Artikkelen undersøker forbindelsene mellom beskrivelsen av landskap, karakterenes språkbruk og karakterens stedsbruk i Maria Parrs Vaffelhjarte (2005) og Tonje Glimmerdal (2009). Viktige pilarer i denne undersøkelsen er ulike tilnærminger til topografisk litteratur og språksosiologiske og leksikografiske studier av banning. This article investigates the compounds between the descriptions of landscape, the character’s usage and the character’s use of space in Maria Parr’s Vaffelhjarte (2005) and Tonje Glimmerdal (2009). The main pillars for the study are various approaches to topographic literature and sociolinguistic and lexicographic studies of cursing(Published: 7 Februari 2011)Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 2, 2011 DOI: 10.3402/blft.v2i0.5969
 • References (23)
  23 references, page 1 of 3

  Bache-Wiig, Harald. ''Fra Sveits til Glimmerdal. Maria Parrs Tonje Glimmerdal en gjenskaping av Johanna Spyris Heidi?''. BLFT Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 1, 2010 DOI: 10.3402/ blft.v1i0.5872

  Barthes, Roland. ''The Light of the Sud-Ouest''. Oversatt av Howard, Richard. Originalens tittel: ''La lumie`re du sud-ouest''. I Incidenta. Berkeley: University of California Press, 1992, s. 3 9.

  Brisley, Joyce Lankester. Ikke sant du er venn med MillyMolly-Mandy. Oversatt av Zinken Hopp. Bergen: J. W. Eides forlag, 1950 (1932).

  Børretzen, Odd. Min barndoms verden. Frifant Forlag, 1997.

  Christensen, Arne Lie. Det norske Landskapet. Om landskap og landskapsforsta˚else i kulturhistorisk perspektiv. Oslo: Pax Forlag, 2002.

  Fjeld, Ruth. ''Banning makt eller avmakt?'', I Spra˚knytt nr. 3 4. 2004, s. 30 33.

  Goga, Nina og Aslaug Nyrnes. ''Omslagsspekulasjonar'', I Fløgstad, Kjartan, Sverre Tusvik og Jorunn Veiteberg (red.) Skriftfest Einar Økland 70. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010, s. 127 135.

  Harley, John Brian. ''Deconstructing the map''. I Barnes, Trevor J. og James S. Duncan (red.) Writing Worlds. London og New York: Routledge, 1992, s. 231 247.

  Hasund, Ingrid Kristine. Fy Farao! Om nestenbanning og andre kraftuttrykk. Oslo: Cappelens Forlag, 2005.

  Haugen, Morten. ''Glimrende fra Glimmerdalen'', Adresseavisen, 21.9.2009, 2009.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark