Recensioner

Article English OPEN
Friman, Wiveca ; Druker, Elina ; Lassén-Seger, Maria ; Kåreland, Lena ; Mählqvist, Stefan ; Österlund, Mia ; Orlov, Janina (2011)
  • Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
  • Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research (issn: 2000-4389, eissn: 2000-4389)

Nedslag i børnelitteraturforskningen. 1–7. Skrifter fra Center for børnelitteratur. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 1999–2007. ISSN 99-3167596-9 Recensent: Wiveca Friman Ingjerd Traavik: Innøfring i bildeanalyse med Fam Ekman inn i bildeboka. Oslo: Unipub, 2007. ISBN 978-82-7477-216-8Recensent: Elina Druker Sirke Happonen: Vilijonkka ikkunassa: Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike. [Filifjonkan i fönstret: bild, ord och rörelse i Tove Janssons muminböcker] Helsinki: WSOY, 2007, 315 s. ISBN 978-951-0-33163-7Recensents: Maria Lassén-Seger Olav Solberg: Inn i eventyret. Norsk og europeisk forteljekunst. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2007, 247 s. ISBN 978-82-02-26943-2Recensent: Lena Kåreland Torben Weinreich: Historien om børnelitteratur: dansk børnelitteratur gennem 400 år 1568-1967. Vejle: Branner og Korch, 2006. ISBN 87-411-0199-5Recensent: Stefan Mählqvist Kaisu Rättyä: Rajoja kohdaten. Teemojen ja kerronnan suhde Hannele Huovin nuortenromaaneissa 1980-1990-luvulla. [Att möta gränser. Förhållandet mellan tema och berättande i Hannele Huovis ungdomsromaner på 1980- och 1990-talet], Tammmerfors: Suomen Nuorisokirjalliuuden Instituutti, Åbo Universitet, 2007. s 307. ISBN 9789529577132Recensent: Mia Österlund På terskelen: artikler om nordisk barne- og ungdomslitteratur: festskrift til Åsfrid Svensen. Red. Harald Bache-Wiig. Oslo: Novus, 2006. ISBN 978-82-7099-434-2Recensent: Janina Orlov
Share - Bookmark