Tobacco smoke induces production of chemokine CCL20 to promote lung cancer

Article OPEN
Wang, Gui-Zhen; Cheng, Xin; Li, Xin-Chun; Liu, Yong-Qiang; Wang, Xian-Quan; Shi, Xu; Wang, Zai-Yong; Guo, Yong-Qing; Wen, Zhe-Sheng; Huang, Yun-Chao; Zhou, Guang-Biao;
(2015)
Share - Bookmark