GW25-e0728 Mechanism of CML/RAGE inducing ERS-mediated apoptosis in atherosclerotic apoE-/- mice

Article OPEN
Zhongqun, Wang; Li, Lihua; Yan, Jinchuan; Liu, Naifeng; Li, Yuefeng; Zhou, Cuicui; Zhongqun, Wang;
(2014)
Share - Bookmark