Systemic and brain bioavailabilities of d-Phenylglycine-l-Dopa, a sustained dopamine-releasing prodrug

Article OPEN
Wang, Chun-Li; Fan, Yang-Bin; Lee, Shi-En; Lian, Jang-Feng; Liou, Jing-Ping; Wang, Hui-Po;
(2013)
Share - Bookmark