ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
КРИВОРУЧКІНА, О.В.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: внутрішня продуктивність; зовнішня продуктивність; традиційні ресурси; стратегічні ресурси; ринкові входи; ринкові виходи; | 65.011.4 [658]

Розглянуто альтернативні варіанти управління продуктивністю ресурсів підприємства. За-пропоновано авторський підхід до поділу продуктивності на внутрішню та зовнішню. Обґрунтовано пріори-тетність формування та ефективного використання стратегічних ресурсів як передумови для зростанняпродуктивності традиційних ресурсів.
Share - Bookmark