СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Article Ukrainian OPEN
Гаврутенко, Л. А. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: структурно-функціональна модель, інноваційні технології, молодший спеціаліст економічного профілю, професійні вміння. | УДК 378.147 (045)

У статті мова йдеться про підготовку майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. З’ясовано, що вагомим чинником формування професійних вмінь майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю є розробка структурно-функціональної моделі формування професійних вмінь, яка структурує етапи підготовки  майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю, удосконалить їх та дасть змогу визначити організаційно-педагогічні умови даного процесу.
Share - Bookmark